Новини

5 начина да станеш приобщаващ лидер

  • от

5 начина да станеш приобщаващ лидер

17ти септември 2019

Екипи, водени от приобщаващи лидери, показват по-добри продуктивност и работа в екип

Приобщаващото лидерство не се основава само на назначаването на служители с различна етническа принадлежност и различен пол. По-скоро става въпрос за тип нагласа и мислене: лична ангажираност с въпроса за приобщаването и осъзнаване, че изключването и разединяването носят вреда на служителите и на компанията. 

Проучванията сочат, че ръководната роля на мениджърите в приобщаването е значима. Изследване на Deloitte Insights показва, че екипи, водени от приобщаващи мениджъри, имат 17% по-голяма вероятност да се възприемат като високопродуктивни (EN),29% вярват, че имат по-голямо желание да си сътрудничат, и 20% ценят високо колективното вземане на решения. Независимо от това, мениджърите трябва да поемат отговорност към приобщаването, а не просто да твърдят, че имат добро мнение за многообразието.

Прочетете повече: на сайта business.com (EN)