Новини

Над 80 статистически показателя за многообразие на работното място, за които трябва да знаете

  • от

Над 80 статистически показателя за многообразие на работното място, за които трябва да знаете

13 септември 2019 г.

Многообразието и приобщаването на работното място се превръщат в най-дискутираните и оспорвани теми в областта на човешките ресурси. Компаниите задават въпроси от рода на „Какво всъщност означава „многообразие“?“ и „Как изграждането на многообразна и приобщаваща работна среда се отразява на бизнеса?“ Авторът на статията Бейли Райнърс дава отговор на подобни питания, като поднася богата статистика, с чиято помощ тази сложна тематика може да бъде разбрана по-ясно. Статията подчертава приоритетното значение на многообразието и приобщаването на работното място за изграждане на по-добри професионални екипи и, в крайна сметка, за по-високи печалби на компаниите и производителност на работниците.

Прочетете повече: на уебсайта builtin.com (EN)