Новини

Есенната поредица курсове на Ariadne за инвестиции през призмата на социалния пол

  • от

2020 год. демонстрира на всички, а в частност и на филантропската общност, че устойчивостта на всяка една инвестиционна стратегия и стратегия за предоставяне на безвъзмездна помощ е от първостепенно значение. Сегашният момент е ключов за преразглеждане на личните и фирмените ни ценности и координирането им с инвестиционните ни планове.

Ariadne Ви приканва да се включите в един специализиран курс от онлайн семинари за инвестиции през призмата на социалния пол. Курсът е разработен за предоставящи финансова помощ организации, членове и ръководители на корпоративни бордове, лица с висока нетна стойност на активите, програмни, инвестиционни и мениджмънт съдружници, както и тези членове на филантропската общност, които имат интерес да развиват инвестиционните си стратегии с оглед на равенството между половете на работното място.

Поредицата се ръководи от Джо Андрюс, бивш Директор на Ariadne и съосновател на Equileap, социално предприятие, работещо за повишаване на равнопоставеността на половете на работното място.

Прочетете повече на: уебстраницата на курса (EN)