Новини

Във Великобритания предстоят законови изменения в областта на многообразието и приобщаването

  • от

Във Великобритания предстоят законови изменения в областта на многообразието и приобщаването

19 август 2019 г.

Правителството предвижда промени на законодателството в областта на многообразието и приобщаването. Сред нововъведенията са: болничен поради заболяване на близък, задължаване работодателите да въвеждат мерки за предотвратяване на тормоза на работното място, възможности за отпуск по различни семейни причини, и право и на служителите без увреждания да се променя работното място в съответствие с техните особености.

Пътна карта на равенството
Визията на правителството за равнопоставеност на половете във Великобритания прераства във визия за равнопоставеността на половете на всички етапи от живота, един вид пътна карта на промяната. Този холистичен подход обхваща равнопоставеността от образователната скамейка до пенсионирането. С цел преодоляване на неравнопоставеността на половете на работното място, правителството ще акцентира върху коригиране на ниското заплащане в определени сектори и професии, възможностите за кариерно израстване и подкрепата за лицата, които трябва да се грижат за свои близки.
Пътната карта за работодателите съдържа няколко основни предложения.

Консултиране по въпросите на сексуалния тормоз на работното място
Консултациите на правителствената Служба по равноправието са насочени към подобряване на законовите мерки за защита от сексуален тормоз. Те се осъществяват в четири основни направления:

Предложения за подкрепа на семейството
Консултациите обхващат различните равнища на подкрепа за семействата като отпуск за отглеждане на дете и условията за заплащането му. Правителството цели да повиши прозрачността, като задължи работодателите да приемат гъвкава политика спрямо кандидатите за работа по отношение отпуск за отглеждане на дете и съответното му заплащане.
Обсъждат се заплащането, отпускът и ненормираното работно време.Обсъждат се заплащането, отпускът и ненормираното работно време.

Консултации за намаляване на загубите от отпуск поради заболяване
Правителството събира становища във връзка с предстоящи законодателни промени, които да насърчат мерките за подкрепа от страна на работодателите, между които въвеждане на правото на работниците да изискват адаптиране на работното място към потребностите си, дори да не попадат в категорията хора с увреждания, чиито права в това отношение са уредени в Закона за равнопоставеността.
Другите предложения засягат създаването на нова агенция за правата на работниците и служителите и мерките за преодоляване на т. нар „едностранна гъвкавост“.

Прочетете повече: на уебсайта peoplemanagement.co.uk (EN)