Новини

Необходима е култура на автентичност за постигане на многообразни работни места

  • от

Южна Африка - "Нацията на дъгата". Това е идеалът, върху който е изградена тази страна в нейното ново време. И това е вярно. Южна Африка е котел за претопяване на различни култури, раси, етноси, религии, езици и произход. И все пак това все още не е отразено на работното място, особено на ръководни позиции.

Многообразието и приобщаването продължават да са на първо място в южноафриканските организации, тъй като страната работи за преодоляване на историческото неравенство, но напредъкът продължава да е бавен. Според доклад на Делойт от 26 255 изследвани южноафрикански компании само 11% от висшия мениджмънт са чернокожи африканци в сравнение с 62% бели. Същевременно само 19,1 % от директорите и 29,5 % от изпълнителните мениджъри на компаниите, регистрирани на фондовата борса в Йоханесбург, са жени.

Прочетете повече на: уебсайта на Mail & Guardian