Новини

Многообразие и приобщаване на работното място – докъде стигнахме?

  • от

Минималните законови стандарти във връзка с възрастта, наличието на увреждания, расата, религията, пола и сексуалната ориентация в Ирландия са налице, но всяка пълнокръвна стратегия за многообразие и приобщаване на работното място трябва да олицетворява много повече от просто спазване на правилата. Многообразието и приобщаването (D&I) са основополагащи за това как една организация привлича, запазва, развива и ангажира служителите си.

По време на този уебинар, Мери Брасил и Елън Нолън обсъдиха редица проблеми, които в момента дават отражение върху многообразието и приобщаването на работното място, включително предимствата на D&I за бизнеса, влиянието на пандемията от COVID-19, рязкото покачване на честотата на работата от вкъщи, законовите развития във сферата на дистанционната работа, гъвкавото работно време и правото да „се изключиш“, както и последни данни относно докладването на разликите в заплащането по пол.

Прочетете повече на: уебстраницата на Lexology (EN)