Новини

Многообразието е важна част от дипломатическия корпус на САЩ

  • от

Американските дипломати представляват ценностите на САЩ в чужбина и представляват ключов принцип...

В Щатите всеки – независимо от своите раса, пол, религия, сексуална ориентация и социалноикономически статус – може да заеме дипломатически пост и да представлява Америка в чужбина като член на службите за външна политика на САЩ.

Един от множеството начини, по който Щатският департамент култивира среда на многообразие, е чрез програмата за стипендии „Thomas R. Pickering“ и програмата за международни отношения „Charles B. Rangel“. Тези програми предоставят възможността дипломатите да отразяват цялото многообразие на американските граждани, обединени в идентичността си и в отдадеността си на принципите за свобода, демокрация и възможност, така присъщи за САЩ.

Прочетете повече на: уебстраницата на Share America (EN)