Новини

„Diversity washing” е новото greenwashing

  • от

Стара новина ли е "greenwashing"? Най-новият компонент на ESG (Environmental, Social and Governance), който трябва да подлежи на добър преглед, е многообразието: по-конкретно, "diversity washing". Какво е това? Според документ, чиито автори са учени от няколко институции, включително Chicago Booth и Rock Center for Corporate Governance в Станфорд, има редица компании, които активно популяризират ангажиментите си към многообразието, равенството и приобщаването в публичните си комуникации, но в действителност практиките им по наемане на служители не отговарят на изискванията. Авторите наричат компаниите със значителни несъответствия - компании, които "обсъждат разнообразието повече, отколкото е действителното полово и расово разнообразие на служителите им - "diversity washers". Нещо повече, авторите установяват, че компаниите, които се занимават с diversity washing, получават по-добри оценки от фирмите за оценяване на ESG и често се финансират от фондове, ориентирани към ESG, въпреки че тези компании са "по-склонни да извършват нарушения по линия на дискриминацията и да плащат по-големи глоби за тези действия". Авторите предупреждават компаниите, че установяването на контрол върху нивото на невярно представяне в тази област е важно, тъй като "неуспехът да се отстранят адекватно недостатъците в DEI има реални последици за фирмите, включително скъпоструващи одити на ESG, инициирани от акционери активисти, повишен контрол от страна на регулаторните органи и лоша реклама, която може да повлияе негативно на лоялността на клиентите". Да не говорим за "социалните и икономическите загуби" за инвеститорите в ESG.

Прочетете повече на: уебстраницата на Lexology (EN)