Новини

Европейски месец на многообразието: Откриване

  • от

Европейският месец на многообразието цели да повиши информираността относно важната роля на многообразието и приобщаването на работното място и в обществото в целия Европейски съюз.

Многообразието на работното място трябва да е сред топ приоритетите на всеки работодател в Европа. Нужно е да създадем приобщаваща среда, в която служителите да могат да бъдат себе си, където разликите помежду им са оценявани по достойнство и талантите на всички са използвани в пълния им потенциал. Независимо че насърчаването на многообразието и създаването на приобщаващи работни места е процес в изпълнение, участието в Европейския месец на многообразието, който ще се проведе през месец май, е чудесна възможност за разпространяване на усилията ни и резултатите от тях в тази насока.

Прочетете повече на: уебстраницата на EU Diversity (EN)