Новини

Стратегии за наемане за по-многообразно работно място

  • от

През последните години компаниите започнаха все повече да ценят многообразието на работното място. Предвид изследванията, които показват, че по-малко хомогенните екипи постигат по-добри резултати по отношение на ключови финансови показатели, наемането на служители е критичен процес за разнообразяване на екипите и внасяне на нови перспективи в културата на всяка компания.

По-долу са представени някои разсъждения по примери за адаптиране на процеса на наемане и препоръки за създаване на по-справедлив процес на наемане. Важно е да се отбележи, че макар създаването на справедливи процеси да може да подпомогне увеличаването на многообразието при новонаетите служители, фокусирането върху самите процеси е това, което устойчиво ще създаде дългосрочни предпазни механизми, които да насърчат членовете на екипа да забавят темпото, да забелязват и проверяват своите предразсъдъци.

Заявете ясен ангажимент към многообразието във всяка длъжностна характеристика

Като начало се уверете, че описанията на длъжностите активно насърчават кандидатите от различни среди да кандидатстват. Това включва проверка на съществуващото описание за език, който може ненужно или непреднамерено да изключва кандидати с определени идентичности, като например осигуряване на използването на приобщаващи местоимения (местоименията "те/тях", а не само "той/тя" или "тя/той"). Това означава също така да се намали зависимостта от достъпа до определени институции (например да се сведат до минимум препратките към университети от "най-висок клас").

Прочетете повече на: уебсайта на BenefitNews (EN)