Новини

Как Google подхожда към всички измерения на многообразието: полово равенство, сексуална ориентация, увреждания и още

  • от

Ани Тамплинг, Директор „Човешки ресурси“ за регионалния пазар, Google APAC, по темата за осигуряването на приобщаваща среда за всеки служител на Google – от полово равенство и толерантност към различните форми на сексуалната ориентация до приемственост на кадри с разнообразни етническа и социална принадлежност, както и на хора с увреждания, в ексклузивно интервю с Йерийн Анг.

Въпрос: Как дефинира Google „многообразие“?

В Google, ние възприемаме многообразието като изграждане на работен колектив, който представлява гледните точки на нашите потребители, както и на работна среда, която създава чувство за приемственост за всички. Това включва предлагането на равни възможности за заетост независимо от расата, фамилната принадлежност, религията, сексуалната ориентация, физическите и неврологичните възможности, възрастта, гражданството, семейния статут и половата идентичност.

Прочетете повече: на уебстраницата на Human Resources Online (EN)