Новини

Не става дума само за пол или етническа принадлежност: "Сляпото петно" в програмите за многообразие възпрепятства равенството

Политиките за многообразие, приобщаване и равнопоставеност вече са широко одобрени в австралийските организации. Но не всички различия са еднакви. Нашето проучване показва, че докато програмите за жени и някои расови малцинства се приемат, други различия са изключени.

По-специално се пренебрегва социалната класа, а хората с невидими, трудно разпознаваеми или сложни различия рядко се вземат предвид.

Почти пълният и независим фокус върху пола и расата не е изненадващ, като се има предвид историята на Австралия. Колонизацията и лишаването от собственост на коренното австралийско население, наследството от политиката на бялата Австралия и продължаващата дискриминация на жените на работното място са реалности, с които като нация не сме се примирили напълно.

Но за да може всеки в Австралия да получи справедливи условия на труд, трябва да се признаят всички неблагоприятни условия, с които хората се сблъскват.

Прочетете повече на: уебстраницата на The Conversation (EN)