Новини

Включете се в Европейския месец на многообразието 2023г.

 

Всяка година през месец май в целия Европейски съюз се отбелязва Европейският месец на многообразието. Европейският месец на многообразието повишава осведомеността за значимостта на многообразието и приобщаването на работното място и в обществото ни. Целта е да създадем общество, в което различните групи са представени и приобщени, където различните гледни точки се ценят и интегрират в работната среда. През него се отбелязват усилията на организациите да подпомогнат изграждането на равноправна и приобщаваща среда в полза на всички. Тази инициатива е част от стремежа на Европейската комисия да се бори с дискриминацията и да насърчава многообразни и приобщаващи работни места.

Всяка година Европейската комисия призовава компаниите и организациите в цяла Европа да обединят усилията си, за да отбележат значението на многообразието и приобщаването на работното място и в обществото, като организират събития и дейности през месец май. Тази година темата е "Изграждане на мостове" както между организациите, така е между различните области на политиката за приобщаване и многообразие (раса, пол, възраст и др.).

Международно събитие на високо равнище в Брюксел 2023г.

На 27-28 април 2023 г. Европейската комисия ще проведе събитие на високо равнище, посветено на многообразието с участието на комисаря по въпросите на равноправността Хелена Дали, на което ще бъдат обявени победителите в конкурса "Европейски столици на приобщаването и многообразието" и ще бъде официално открит Месецът на многообразието в ЕС през 2023 г.

Това събитие ще събере на едно място градове и региони, политици, специалисти по управление на многообразието, представители на членове на Хартите за многообразието от редица държави членки на ЕС, множество организации и заинтересовани страни. Регистрацията за участие ще бъде отворена скоро! 

Включете се

Това е шансът на вашата организация да заеме позиция и да насърчи разнообразието и приобщаването.: популяризирайте политиките за многообразие и приобщаване на вашата компания сред персонала чрез специални събития или в социалните медии с #EUDiversityMonth. Защо да не използвате този месец като трамплин за разработване на нови инициативи? Имате нужда от вдъхновение? Обърнете се към националната Харта на многообразието или към специалния Наръчник за вдъхновение и идеи.

Имате нужда от вдъхновение? Обърнете се към Хартата на многообразието в България или в Ръководството на ЕС за Европейския месец на многообразието 2023г .

Сложете на картата Вашия принос за една по-равноправна Европа

Дайте видимост на вашите усилия като отбележите инициативата си на картата на Еропейския месец на многообразието. Отнема пет минути и може да бъде направено и на български език. Регистрирайте дейността си и открийте други инициативи от Европейския месец на многообразието 2023г. тук.

За повече информация относно #месецнамногообразието2023, #EUDiversityMonth 2023 – www.eudiversity2023.eu