Новини

Латвия въвежда Харта за многообразие

  • от

Латвия въвежда Харта за многообразие

12 февруари 2019 г.

Латвия пусна в ход своя собствена Харта за многообразие на 12 февруари 2019 г. в партньорство с асоциацията Open Center – с цел развиване на толерантно общество и укрепване на равенството във възможностите на работното място. Хартата бе подписана от 28 компании, които се ангажираха активно с насърчаването на многообразието и равните възможности сред своите служители. Прочети повече на сайта на Европейската Комисия (EN)