Новини

Въвеждане на гръцката Харта за многообразие

  • от

Въвеждане на гръцката Харта за многообразие

May 2019

През май 2019 г. в зала „Запеион“, гръцката Харта за многообразие бе пусната в ход от организация KEAN-Cell за алтернативни младежки активности със съдействието на гръцкия Главен секретариат за полово равенство към Министерството на вътрешните работи, Гръцкия икономически и социален съвет, Федерацията на общините в Гърция и Елинската федерация на предприятията. Около 140 частни предприятия с над 50 000 служители подписаха Хартата, която адресира всички типове дискриминация. Прочети повече на сайта на Европейската Комисия (EN)