Новини

По-голямо внимание към многообразието и приобщаването, изискват служители

  • от

По-голямо внимание към многообразието и приобщаването, изискват служители

16 September, 2020

Почти половината (46%) от работната сила в Обединеното Кралство смята, че работодателите могат да постигнат повече по линия на многообразието, като 58% от служителите от расовите и етническите малцинства са съгласни с това, твърди изследване.

Независимо че 79% от служителите смятат, че работа на място с колеги с разнообразни характеристики е важен фактор за удовлетворението на работното място, 40% са на мнение, че е момента многообразието не е сред приоритетите на компаниите. 50% твърдят, че това трябва да се промени. Същото изследване разкрива, че 41% от служителите споделят, че работодателите им са предприели само повърхностни и спорадични действия за осигуряване на многообразие. С това се съгласяват и повече от половината (52%) от работещите от расовите и етническите малцинства.

Прочетете повече: на уебстраницата на HR Director (EN)