Новини

Програмата NICE публикува своя сравнителен доклад за неутрална и приобщаваща комуникация в работна среда

Програмата NICE (от англ. Neutral and Inclusive Communication in Corporate Environments или неутрална и приобщаваща комуникация в корпоративна среда), съфинансирана от програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) на Европейския съюз, има удоволствието да съобщи, че публикува своя сравнителен доклад за България, Гърция, Кипър, Литва и Румъния.

"От думи към действия: Насърчаване на приобщаваща комуникация на работното място" (From Words to Actions: Enhancing Inclusive Communication in the Workplace), изследва критичната взаимовръзка между управлението на многообразието, равнопоставеността и приобщаването (DE&I) и професионалната комуникация в работна среда в Европейския съюз. Той анализира в дълбочина как институциите и частните компании в пет европейски държави – България, Гърция, Кипър, Литва и Румъния – подхождат към приобщаващата комуникация и интегрират подобни практики в различни организационни процеси.

Чрез обстоен сравнителен анализ, оценка на политиките, проучвания, интервюта и идентифициране на добри практики докладът цели да покаже значението на неутралната и приобщаваща комуникация в работната среда.

Докладът ни информира за степента на въвеждане на приобщаващ език в нашите страни и представлява важна стъпка за предстоящото разработване на обучителни модули, които да подобрят програмите за многообразие и приобщаване в организациите, подписали Хартите на многообразиетоотбелязват инициаторите.

В допълнение към доклада със сравнителния анализ на петте страни, Центърът за изследване на демокрацията (съучредител на българската Харта на многообразието) разработи и публикува доклада „Приобщаваща комуникация на работното място: България 2023 г.“ , (Inclusive Communication in the Workplace: Bulgaria 2023). Това е първият задълбочен преглед на използването на неутрален и приобщаващ език в работна среда в българския контекст.

Докладът разглежда националната рамка, включително съответното законодателство, политики и инициативи, прилагани от компании и неправителствени организации, работещи в страната, като откроява и обещаващи добри практики. Анализът предоставя ценна информация и препоръки за насърчаване на по-приобщаваща работна среда чрез включване на комуникационни техники, които отчитат специфичните нужди и идентичности на служителите.

И двата доклада са разработени в рамките на програмата NICE , която се изпълнява от Хартите на многообразието в България, Гърция, Кипър, Литва и Румъния. Проектът ще постигне многобройни резултати като развиване на знанията, уменията и нагласите на организациите, повишено самосъзнание, по-добра организационна култура, по-ефективни умения за работа с различни групи.

Чрез серията обучения членовете на Хартите не само ще подобрят своите знания и умения по темата за многообразието, а и ще се запознаят с предимствата на конкретни практики в областта на D&I.