Новини

Практическа карта на многообразието в Хърватия, Румъния и Словения

  • от

Практическа карта на многообразието в Хърватия, Румъния и Словения

9 април 2019 г.

През април 2019 г. проектът I.D.E.A.S. (Приемственост. Многообразие. Равенство. Информираност. Успех.), финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз и спомогнал за въвеждането на Харти за многообразие в Хърватия, Румъния и Словения, публикува е-книга, съдържаща примери за добри практики в постигането на многообразие сред работната сила в региона. Примерите са събрани от практическата дейност на страните по Хартите. Е-книгата е достъпна онлайн. Прочети повече на: сайта на Европейската Комисия (EN)