Партньори

Българския форум на бизнес лидерите

Адрес: ул. Цар Шишман, №7, София, 1000

Уебсайт: http://www.bblf.bg

Дата на подписване: 01/05/2019

Център за изследване на демокрацията

Адрес: Адрес: ул. Александър Жендов, №5, София, 1113

Уебсайт: http://www.csd.bg

Дата на подписване: 01/05/2019

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

Бъдете информирани и активни.

Последвайте ни във Facebook за последните развития в нашата дейност

Този уеб сайт е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ (2014‑2020) на Европейския съюз.

Съдържанието на уеб страницата представя гледната точка на неговите автори, които единствени носят отговорност за него. Европейската комисия не отговаря за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в него информация.