Новини

Социалната икономика и приобщаването на Ромската общност по време на COVID-19

  • от

На 17ти ноември 2020 год. мрежата „ERGO“ организира своето ежегодно публично събитие в партньорство със Social Economy Europe и Смесената група за социална икономика на Европейския парламент. Тазгодишната онлайн конференция бе посветена на потенциала на социалната и солидарната икономика да допринесе положително за равнопоставеността, приобщаването и активното участие на Ромската общност, особено в контекста на пандемията и нейните последици.

Прочетете повече на: уебстраницата на Мрежата ERGO (EN)