Оратор представя нови перспективи за многообразието на работното място

17 януари, 2020

Многообразието приема множество различни форми, като не всички от тях се отличават на пръв поглед. Първостепенното значение на разпознаването на по-широките аспекти на многообразието на работното място бе основния извод от презентацията на Др. Карен Таунсенд „Това сме ние!“, представена във военновъздушната база „Райт-Патерсън“ на 12-ти декември 2019 год.

Таунсенд, признат оратор и експерт по темата за многообразието, посети „Райт-Патерсън“ в рамките на поредицата за многообразие и приобщаване на изследователската лаборатория към военновъздушната база. Презентацията се проведе в зала „Бейн“ на Технологичния институт към военновъздушната база, като аудиторията бе подтикната да обмисли значението, предимствата и резултатите от многообразието в професионалната среда.

Прочетете повече: на уебсайта на Dayton Daily News (EN)

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

Бъдете информирани и активни.

Последвайте ни във Facebook за последните развития в нашата дейност

Този уеб сайт е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ (2014‑2020) на Европейския съюз.

Съдържанието на уеб страницата представя гледната точка на неговите автори, които единствени носят отговорност за него. Европейската комисия не отговаря за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в него информация.