Новини

Оратор представя нови перспективи за многообразието на работното място

  • от

Оратор представя нови перспективи за многообразието на работното място

17 януари, 2020

Многообразието приема множество различни форми, като не всички от тях се отличават на пръв поглед. Първостепенното значение на разпознаването на по-широките аспекти на многообразието на работното място бе основния извод от презентацията на Др. Карен Таунсенд „Това сме ние!“, представена във военновъздушната база „Райт-Патерсън“ на 12-ти декември 2019 год.

Таунсенд, признат оратор и експерт по темата за многообразието, посети „Райт-Патерсън“ в рамките на поредицата за многообразие и приобщаване на изследователската лаборатория към военновъздушната база. Презентацията се проведе в зала „Бейн“ на Технологичния институт към военновъздушната база, като аудиторията бе подтикната да обмисли значението, предимствата и резултатите от многообразието в професионалната среда.

Прочетете повече: на уебсайта на Dayton Daily News (EN)