Новини

Да подкрепим многообразието на работното място

  • от

Хартата за расово равенство се уповава на пет фундаментални водещи принципа:

  • Расовите неравенства са значителен проблем в сферата на висшето образование. Расовите неравенства не са задължително отявлени, единични инциденти. Расизмът е част от ежедневието на обществото в Обединеното Кралство и расовите неравенства се проявляват в злободневни ситуации, процеси и поведения.
  • Висшето образование в Обединеното Кралство не може да достигне пълния си потенциал, освен ако не се възпoлзва от талантите на цялото население и докато хората с всякакви етнически принадлежности не могат да се възползват от възможностите, които то предоставя, наравно с всички други.

Прочетете повече на: уебстраницата на Business News Wales (EN)