Новини

Връзката с бизнеса преминава през образованието

  • от

Връзката с бизнеса преминава през образованието

12 юни 2019

Безработицата сред младите роми с висше образование e под 3% и е сравнима с нивото на безработицата сред висшистите в цялата страна (близо 2.5% през 2018 г. ) . Рискът от бедност, който засяга всеки пети гражданин на страната практически не съществува за високообразованите роми. Техните доходи са сравними с доходите на висшистите като цяло: средният месечен доход на завършилите бакалавърска степен е 820 лв., докато на завършилите магистърска степен е 1100 лв. Тези данни показват, че придобиването на висше образование от представители на ромската общност ги превръща в интегрална част от квалифицираната работна сила и помага за преодоляването на съществуващите неравенства на пазара на труда.

Делът на висшистите сред ромите обаче е под един процент, докато средно за страната е 28% . Включването на повече младежи от ромски произход във висшето образование може да се повиши чрез серия от мерки за кариерно ориентиране. 30% от младежите със завършено средно образование, които взеха участие в Програма „Мост към бизнеса“ и преминаха през практически обучения за писане на CV, за поведенчески умения по време на интервю за работа или посетиха няколко водещи компании, предоставящи работни места за специалисти с висше образование, се записаха в университет или заявиха готовност да завършат висше образование. Това е над два пъти повече в сравнение със сходна група младежи от ромски произход, към които не са прилагани подобни мерки.

Това са част от констатациите, които екипът на Програма „Мост към бизнеса“ представя на 13 юни 2019 г. по време на конференцията „Многообразие и включване на пазара на труда“. Програмата, която се изпълнява от Институт Отворено общество – София, в партньорство с унгарската Фондация Аутономия и Централноевропейския университет в Будапеща, подпомага достъпа на млади роми (18-35 години) със завършено минимум средно образование и успешно положени държавни зрелостни изпити до позиции за висококвалифициран труд в частния бизнес.

Прочетете повече:

 На сайта на The Bridge to Business (EN/BG)