Новини

Различният дивидент на многообразието

  • от

Различният дивидент на многообразието

август 2018 г.

В много изследвания се правят опити за установяване на причинно-следствена връзка между многообразието на персонала в компаниите и финансовите им резултати, особено при по-големите фирми, в които правата за вземане на решения и стимулите за работниците не са ясно обособени и резултатите от взетите решения често са трудно определими. Затова авторите на статията разглеждат един по-прозрачен инвестиционен сегмент – венчър капитала.
Фирмите, които инвестират венчър капитал имат сравнително просто устройство. Инвеститорът е този, който взема решенията, а изборът, който прави, има недвусмислени последици. Въз основа на публично достъпна информация е възможно да се проследят приликите и разликите между инвеститорите и да се сравни качеството на взетите от тях решения според успеха на инвестицията.
В продължение на няколко години един от авторите на статията Пол Гомпърс изследва хиляди венчър инвеститори и открива, че финансови показатели като печеливши инвестиции на отделните портфолиа/фирми и цялостна възвращаемост на инвестициите се подобряват значително при наличието на многообразие. Макар стремежът за общуване със себеподобни да има своите социални ползи за хората от определен кръг, в сферата на инвестициите и бизнеса той може да не доведе до достатъчно високи печалби.
Авторите на статията Гомпърс и Ковали описват проведените от тях изследвания и дават препоръки как да се извлече търговска изгода от многообразието.

Прочетете повече: на уебсайта hbr.org (EN)