Новини

Три въпроса, които ще Ви помогнат да постигнете полово равенство на работното място

  • от

Три въпроса, които ще Ви помогнат да постигнете полово равенство на работното място

12 март, 2020

Корпоративна Америка никога не е била под по-голямо напрежение да предоставя социални облаги. 

Редом с намаляващото доверие към публичните институции, новото поколение работници със силно социално самосъзнание изисква предоставянето на социални облаги. Един от аспектите, обхващащ приобщаване, сигурност, равно заплащане и т.н., е именно равенството между половете.

За съжаление, постигането на сполучлив баланс между половете може да се окаже обезсърчително начинание за голям процент от брандовете. От друга страна, балансът между половете вече не е въпрос на избор. 82% от работната сила от женски пол активно търси организации с политики за многообразие, приобщаване и полово равенство – важен фактор при решението за кандидатстване за работа в дадена компания.

Прочетете повече: на уебстраницата на QZ (EN)