Новини

Обединени в многообразието – всеобщо предизвикателство: Ежегоден Форум на Хартите за Многообразието на ЕС 2019

  • от

Обединени в многообразието – всеобщо предизвикателство: Ежегоден Форум на Хартите за Многообразието на ЕС 2019

16 май 2019

Европейската Комисия организира тазгодишния форум за поощряване на многообразието и приемствеността на работното място. Сферата на равноправието, недискриминацията и многообразието в Европа е арена на активни промени – от въвеждането на принципа за равно заплащане на мъжете и жените в Римския договор от 1957 г., през приемането на различни директиви за полово равенство след 1970та и такива, свързани с равенство на расите в работната среда, инициирането на доброволната мрежа – Платформа за Харти за многообразие на ЕС, до Стратегическото въвличане на половото равенство 2016-2019 и Списъка с действия за напредък в равноправието на ЛГБТИ обществото на Европейската Комисия. От ключово значение е да се проследи как тези и други подобни развития оказват влияние над равноправието в Европа и на работното място, как може да продължи да се развива тематиката около многообразието и приемствеността, как примерите за подражание могат да мотивират положителна промяна и какви действия са необходими от страна на лидерите. Ежегодният Форум събира на едно място 200 експерти по многообразието, както и представители на бизнеса, гражданското общество и публичния сектор. Прочетете повече на сайта на Европейската Комисия (EN)