Новини

Кой ще вземе отличието „Многообразие на работното място“?

12 компании се борят за престижното отличие „Многообразие на работното място“– най-новата категория в Годишните награди за отговорен бизнес 2022– авторитетния национален конкурс за корпоративна социална отговорност, устойчиво развитие и равнопоставеност, който се провежда от Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) за 20-и пореден път. Победителите и финалистите, класирани на почетното второ и трето място, ще станат известни на 14 март.

Юбилейното издание на Годишните награди за отговорен бизнес отбелязва значителен ръст на номинациите в „Многообразие на работното място“ – най-новата, седма категория, въведена преди година от Хартата на многообразието в България* , за да отличи добри практики на създаване на по-разнообразни екипи и приобщаваща работна среда. Включването на специалната категория в конкурса е част от усилията на БФБЛ като съучредител на Хартата* да популяризира предимствата и да насърчи културата на равенство и уважение на работното място.


За престижното отличие сега се състезават 12 компании или 25% повече от предходната година, което е ясен знак от една страна за доверие към конкурса, а от друга – за важността на темата за многообразието и равнопоставеността за работодателите от частния сектор.

Сред претендентите за престижната награда са четири компании, подписали българската Харта на многообразието – АстраЗенека, Шел, IBM и HPE. От HPE защитават титлата си в тази категория, спечелена в миналогодишното издание.

Със свои D&I кампании участват и Accenture, Paysafe, Данон Сердика, Yettel, Imperia Online, Престиж-96, Солвей Соди и Lidl.

Хартата на многообразието в България благодари на всички участници за споделените проекти и инициативи– уверени сме, че вашият добър пример и успешни практики ще мотивират и други компании и екипи да осъзнаят предимствата на разнообразието и значението на културата на приемане и приобщаване както за бизнес представянето на всяка отделна компания, така и за насърчаването на по-добър социален климат и толерантност в българското общество.

„Многообразие на работното място“ се определят от независимо и обективно жури  от експерти, представители на ресорни институции и членове на Консултативния съвет на Хартата, а критериите саконкретна полза за обществото, работа в партньорство с други организации, ангажираност на служителите, продължителност и последователност на инициативата, новаторство и обществено признание.

БФБЛ организира престижните Годишни награди за отговорен бизнес от 2003 г. насам, за да насърчи социалната отговорност и устойчивост на компаниите и да популяризира корпоративните програми с най-голямо въздействие. В състезанието с мото „Дай добър пример“ могат да участват
фирми от всички браншове. Така конкурсът предоставя представителна картина на ангажираността на частния сектор с решаването на редица обществени предизвикателства.

Компаниите и организациите, които получиха официалните си сертификати за членство в българската победителите в тази и останалите шест категории в Годишните награди за отговорен бизнес 2022 на официална церемония на 14 март в София. Събитието включва и кратко представяне на всички кандидатури, които по-късно ще бъдат включени и в специалната онлайн платформа на БФБЛ.

За още информация: : www.bblf.bg #bblfawards2022, #отговоренбизнес.

За Хартата на многообразието в България

Съвместна инициатива на Центъра за изследване на демокрацията и Българския форум на бизнес лидерите за насърчаване на управлението на многообразието в България чрез разработване, въвеждане и прилагане на национална харта.

Официалният старт на българската Харта на многообразието беше през септември 2020 г., като така България стана 25-ата държава - членка на ЕС, която се присъедини към европейската Платформа на Хартите на многообразието и се възползва от обмена на идеи, добри практики и ресурси между националните харти.

Днес българската Харта обединява над 50 подписали я страни, предимно частни компании, но също така и неправителствени организации, и обхваща общо близо 5 000 служители. С подписването на Хартата компаниите поемат публичен ангажимент да приемат и прилагат на практика принципите на многообразието, равните възможности и социалното приобщаване.

Хартата на многообразието в България развива няколко инициативи, като наградата „Многообразие на работното място“ в рамките на престижните Годишни награди за отговорен бизнес, уебинари „Многообразие на работното място“, годишна церемония по връчване на сертификат за членство с цел насърчаване, популяризиране, дискусия, обмен и разпространение на политики и добри практики в областта на управлението на многообразието.

От 2021 г. Хартата и членуващите в нея компании и организации отбелязват заедно Месеца на многообразието в ЕС, за да популяризират ценностите на многообразието и приобщаването на работното място и да допринесат за създаването на по-добър социален климат и толерантна обществена среда.