Новини

Защо разнообразието на работното място е от съществено значение

  • от

Пандемията от COVID-19 доведе до огромни промени и сътресения в професионалния живот на всички ни. Но друга важна промяна през последната година е все по-нарастващото внимание към приоритизирането на равенството, многообразието и приобщаването на работното място. Протестите от лятото на 2020 г. хвърлиха светлина върху много от расовите и половите неравенства в нашето (Американското) общество и отчасти върху реалната необходимост от решаване на структурните проблеми на многообразието и приобщаването в организациите, включително на най-високите нива на управление.

Назначавайки изпълнителни и неизпълнителни директори във всички видове регулаторни органи и национални здравни организации, сега виждам нарастващо разбиране за стойността, която многообразието осигурява на всяко ниво на организацията. Изключително окуражаващо е да се види истинско желание за преразглеждане на старите практики на назначаване и разработване на нови системи в отговор на тези проблеми.

Прочетете повече на: уебстраницата на Global Banking & Finance Review (EN)