Новини

Какво е значението на локацията за многообразието и приобщаването?

  • от

За организациите, изпитващи несигурност относно дистанционната работа, 2020 год. бе годината, преобърнала напълно техните нагласи. Но в продължаващата борба за постигане на многообразие и приобщаване остава нерешен въпросът за това къде и от къде работят служителите, казва Стийв Блек.

Всички знаем, че компаниите с по-голямо многообразие имат и по-добро представяне на пазара. Най-новото проучване на McKinsey показва, че „за компаниите в най-горния квартил по линия на половото равенство сред изпълнителните екипи е 25% по-вероятно да постигат по-висока от средната доходност“, а що се отнася до етническото и културното многообразие – „компаниите в най-високата категория за многообразие постигат 36% по-висока доходност от тези в най-ниската“.

Прочетете повече на: уебстраницата на Personnel Today (EN)