Новини

Ще улеснят ли новите правила на ЕС наблюдението на многообразието?

  • от

Германското законодателство затруднява работодателите да събират информация за многообразието на работната си сила, но новата Директива на ЕС относно отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта може да улесни това.

В днешно време много организации са си поставили за цел да насърчават многообразна работна сила. Мониторингът на многообразието може да бъде полезна първа стъпка в тази посока, но поражда правни опасения в Германия. Това обаче скоро може да се промени поради новите европейски законови изисквания.

Мониторинг на многообразието в Германия

Мониторингът на многообразието, т.е. целенасоченото събиране на информация за характеристиките на многообразието на работната сила (като миграционен произход, религия, увреждания, социален произход и т.н.), все повече се превръща във фокус на корпоративното управление в Германия. В англо-американския свят тези процеси са доста разпространени поради законовите изисквания. Поради това германските дъщерни дружества на международни корпорации все по-често се сблъскват със запитвания относно разнообразието на работната им сила. Тази тенденция ще се засили в бъдеще, както ще бъде обяснено по-нататък.

Прочетете повече на: уебстраницата на Lexology (EN)