Новини

Жените на работното място през 2021 год.

  • от

Това е седмата година на "Жените на работното място" - най-голямото проучване на жените в корпоративна Америка. Тази дейност, проведена от McKinsey в партньорство с LeanIn.Org, анализира представителството на жените в корпоративна Америка, прави преглед на политиките и програмите в областта на човешките ресурси - включително нагласите на HR лидерите за най-ефективните практики за многообразие, равенство и приобщаване (DEI) - и изследва интерсекционалните преживявания на различни групи жени на работното място. Тазгодишният набор от данни отразява приноса на 423 участващи организации, в които работят 12 млн. души, и на повече от 65 000 души, анкетирани относно опита им на работното място; проведени са и задълбочени интервюта с жени с различна идентичност, включително цветнокожи жени, ЛГБТК+ жени и жени с увреждания.

Състоянието на жените „виси на косъм“.

Година и половина след началото на пандемията от COVID-19 жените са постигнали важни успехи в представителството и особено във висшето ръководство. Но пандемията продължава да нанася поражения. Жените вече са значително по-изтощени - и все повече от мъжете.

Прочетете повече на: уебсайта на McKinsey & Company (EN)