Новини

Три съвета за насърчаване на приобщаването и управление на многообразието на работното място

  • от

Три съвета за насърчаване на приобщаването и управление на многообразието на работното място

29 ноември 2017 г.

Многообразието и приобщаването на персонала са конкурентно предимство, но не е достатъчно да сте наясно, че те са необходими, за да съумеете да ги управлявате.
Днес компаниите отделят време, енергия и ресурси за стимулиране на многообразието и приобщаването и затова са им необходими лидери, които приемат различията на служителите си и ефективно управляват разнородния си персонал. Въпреки това подобни лидери се намират трудно – повечето от тях се справят с тази задача само на думи. Освен че е опора за етичността на фирмата и създава култура на доброжелателност, многообразието на работното място всъщност е конкурентно предимство.
Да знаеш, че се нуждаеш от разнороден персонал е едно, но същинската стъпка в правилната посока е да разбереш как да управляваш подобно многообразие. Еднотипния мениджърски подход към всички служители не е успешна стратегия и влия е зле на фирмата, като създава неприятна атмосфера и води до голямо текучество.

Ключът към успешно управление на многообразието е да се подхожда индивидуално към хората и ситуациите. Расовите, възрастовите, половите, културните и образователните различия, както и всякакви други качества, които придават уникалност на екипа ви, в съчетание с мениджъри, които ценят тези различни перспективи и таланти, са предпоставка за динамична, добре управлявана и високоефективна работна сила.
Заложете на следните стратегии, ако искате да постигнете ефективно управление на многообразието и равнопоставеността във фирмата си:
1. Изградете лични взаимоотношения със служителите си.
2. Дайте да се разбере, че очаквате от тях да си сътрудничат помежду си.
3. Непрекъснато им давайте обратна връзка.
Инициативите, специално насочени към многообразието, са необходимост, за да се стимулира приобщаването и да се управлява многообразието при все по-разнородния, вкл. и в поколенчески аспект, състав на персонала в днешно време. Изброените стратегии са най-добрата основа за усилията ви в тази посока, а резултатът – по-ангажирани, по-мотивирани и по-концентрирани служители, които са наясно със собствената си стойност и ценностите на компанията.

Прочетете повече: на уебсайта partnersinleadership.com (EN)