Новини

4 начина за въвеждане на многообразие на работното място

  • от

4 начина за въвеждане на многообразие на работното място

6ти септември 2019

„През последните петдесет години бележим прогрес по линия на многообразието и приобщаването... Но има още какво да се направи.“

„Защото винаги сме го правили така.“ Тази фраза е смъртта на иновацията. Америка е по-многообразна от всякога – тенденция, за която Американското Бюро за преброяване на населението предвижда увеличение. Независимо от това, в цял САЩ компаниите изпитват трудности да въведат по-голямо многообразие на работната сила. U.S. Census Bureau says is on the rise. Yet, across the U.S., companies are struggling to build a more diverse workforce.

Срещаме различни кандидати всеки ден – на улицата, на гарата, на паркинга. Но да влезем в контакт с тях е по-сложно. Работещите в сферата на HR и подбор на персонал отново и отново се осланят на стандартни методи за подбор с надеждата за различни резултати. Подборът в кампуси се случва във все същите елитни университети; използва се софтуер за онлайн кандидатури, чиято цел е да отсее кандидати с „правилния“ стандартен за компанията произход; а мениджърите се доверяват на интуицията си, когато оценяват съвместимостта на кандидата с фирмената култура. Знаем, че многообразието на работното място може да доведе до положителни развития, но също така разбираме, че използването на все същите подходи не носи резултатност. know workplace diversity can boost our bottom line, but we’re also aware that utilizing the same tired approaches isn’t yielding results.

Прочетете повече: На сайта huffpost.com (EN)