Новини

Балансът При Управление На Многообразието От Хора Е Стратегия За Бизнес Успех

  • от

Балансът При Управление На Многообразието От Хора Е Стратегия За Бизнес Успех

Публикация

В последните 20 години основен фокус в бизнес средата е постигането на баланс при управлението на хората и процесите. Много изследвания доказват, че процесите се развиват благодарение на добро управление на човешкия аспект в организациите. Управлението на вниманието, впечатлението, очакванията, нагласите и емоциите на хората в организацията може да е ефективно и чрез управление на многообразието от различия на ангажираните в професията хора. Специалистите и консултанти в областта на управление на хора отдавна споделят, че управлението на човешките ресурси не е механичен процес, а мениджърско умение да се използва разнообразието на индивидуалните различия на хората във всеки бизнес сектор.

Теоретиците на подхода за индивидуалните различия разглеждат личностните черти като характеристики, качества на личността или психични процеси, които се оказват причина за различни поведенчески реакции в разнообразието от ситуации в социалната професионална среда.

Прочетете повече: на уебсайта website bamco.bg (BG)