Новини

CATRO България проведе онлайн образователно-дискусионна среща за невродивергентността на работното място

CATRO България проведе информационно-дискусионна среща на тема невродивергентността на работното място на 12 юли 2023г. Срещата е организирана на фона на нарастващото значение на разпознаването и насърчаването невромногообразието на работното място. Проучвания в световен мащаб показват, че сред възрастните:

  • 1 на 7 е невродиверегентен, и голяма част от хората не знаят, че имат подобни специфики на невроатипичност;
  • дислексията е най-често срещаният тип невродивергентно състояние - около 10% от възрастните са диагностицирани с дислексия;
  • 4-5% от населението има хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието (ADHD);
  • 1-2% от хората имат разстройство от аутистичния спектър (ASD).

Значителен брой невродивергентни хора са недостатъчно заети или безработни, въпреки силните си страни и способности.

Много компании в България нямат специално разработени програми за невродивергентност, но и много от тях прилагат процеси и подходи за приобщаване, които реално отговарят на нуждите на хора от спектъра на невроразнообразие. Събитието даде платформа за представители на бизнеса да обменят опит и добри практики, които са от полза за хората с невродиверегнтност!

Участниците изследваха до каква степен техните компании отговарят на нуждите на невродивергентните служители и как да подобрят културата на приобщаване.

 

CATRO България е активен член на Хартата за многообразнието от април 2021г.