Новини

Платформата на Хартите на мноогообразието в ЕС проведе среща в Милано

Българската Харта на многообразието взе участие в срещата на Европейската платформа на Хартите на многообразието, организирана съвместно от Европейската комисия и Хартата на многообразието в Италия. Събитието се проведе на 13-14 ноември в Милано и събра представители на 26-те Харти в различни европейски държави, заедно с група от разнообразни експерти от публичния и частния сектор.

Откриващо събитие - 13 ноември 2023г.

През първия ден Fondazione Sodalitas беше домакин на Платформата и организира откриваща конференцив на тема ключовата роля на бизнеса в изграждането на общество, свободно от предразсъдъци и основано на приобщаване. Като лектори участваха изтъкнати личности от правителствения сектор, индустрията и академичните среди. Директорът на Департамента за равни възможности на правителството в Италия подчерта значението на насърчаването на равенството между половете на работното място и обсъди сертификацията за равенство между половете, въведена от италианското правителство миналата година. Освен това деканът по многообразие, приобщаване и устойчивост в университета Бокони представи споделения ангажимент за насърчаване на растежа и развитието въз основа на многообразието, равенството и приобщаването от академична гледна точка. Хелена Дали, еврокомисар по въпросите на равенството в Европейската комисия, се обърна към аудиторията във видеообръщение.

Денят се разви с поредица от семинари, в които се разгледа редица добри практики на многообразието и приобщаването (D&I) и корпоративната социална отговорност (КСО) изпълнявани в италиански компании. Също така, участниците се включиха в дискусия, посветена на невроразнообразието на работното място, във връзка с представянето на проекта Neurodiversity at work, финансиран по програма "Еразъм+", който се изпълнява в България и други страни.

Снимки: Fondazione Sodalitas

Среща на Хартите за многообразието - 14 ноември 2023г.

Вторият ден беше изпълнен със съвместни дейности, в които участваха представители на Хартите на многообразието в държавите - членки на ЕС. Домакин на срещата беше Представителството на Европейската комисия в Милано. Срещата спомогна за обмена на ценен опит и добри практики, свързани с управлението на Хартите за многообразие както на национално, така и на европейско равнище. Дискусиите се съсредоточиха върху стратегии за увеличаване на броя и ангажираността на подписалите ги членове, оптимизация на услугите и решенията, които Хартите предлаган за постигане на максимални ползи за членовете, както и върху ефективната комуникация на целите и инициативите в областта на D&I, която да позволи достигане до по-широка аудитория. По време на срещата бяха представени текущите постижения на програмата NICE (от англ. Neutral and Inclusive Communication in Corporate Environments)или „Неутрална и приобщаваща комуникация в корпоративна среда“, която се изпълнява от Хартите на многообразието в България, Гърция, Кипър, Румъния и Литва. 

Снимки: Fondazione Sodalitas

Срещата беше организирана в рамките на Платформата на Хартите за многообразието в ЕС. Създадена през 2010 г. по инициатива на Европейската комисия, Платформата предоставя пространство за съществуващите Харти за многообразие (понастоящем 26), за да обменят опит, да разработват общи инструменти и да насърчават съвместните усилия за постигане на целите за многообразие, равенство и приобщаване.