Новини

Международен панел за приобщаваща и неутрална комуникация

Българската харта за многообразието, заедно с няколко от членовете, взеха активно участие в онлайн дискусия за неутрална и приобщаваща комуникация на работното място, която се проведе на 5 декември 2023 г. Събитието беше организирано в рамките на инициативата NICE (от англ. Neutral and Inclusive Communication in Corporate Environments) и събра на едно място бизнес и граждански организации от България, Гърция, Кипър, Румъния и Литва. Домакин на международния панел бе Хартата на многообразието в Гърция. Срещата отбеляза съвместните усилия за насърчаване на практиките за приобщаваща комуникация.

Партньорите от NICE поставиха началото на събитието, като представиха настоящите си постижения и напредък в разработването на иновативни обучителни материали. Участниците имаха възможност да се включат в лекции и дискусии, обхващащи разнообразни теми. София Лятевапредставляваща фондация GLAS и платформата Work it OUT в България, изтъкна стратегиите за приобщаване на ЛГБТИ+ служителите, като се позова на личен опит, придобит от многобройни обучения, проведени в български компании.

Kotryna Sipko, представител на неправителствената организация "Перспективи за психично здраве" в Литва, представи различни състояния на психичното здраве. Наблягайки както на видимите, така и на невидимите аспекти на психичните разстройства, тя отбеляза стигмата, свързана с психичното здраве, и сподели ефективни практики за съпричастност и разбиране.

Luiza Banyaiексперт по човешки ресурси и съветник по въпросите на хората и бизнес трансформацията в DREAMBUILDERS.TEAM, сподели вдъхновяващи прозрения от професионалния си опит, предизвиквайки оживена дискусия. Последният лектор, May Zanni, съосновател и президент на Women Act в Гърция, представи произхода и развитието на инициативата, както и добри практики за насърчаване на женското лидерство.

Втората част на събитието беше насочена към отворената дискусия, като позволи на участниците да допринесат със собствените си възгледи, гледни точки и знания. Изводите от националните панелни дискусии относно предпочитания формат и рамка на обучението по NICE бяха представени и верифицирани на международно равнище. Както националните, така и международната панелна дискусии предоставиха безценна информация относно нуждите и желаните резултати от предстоящата обучителна NICE програма.

 

Харта на многообразието в България благодари специално на всички участници от страната, които се включиха в събитието!