Новини

Включете се в уебинара "Embracing inclusive workplaces - win for all" на Платформата на Хартите на многообразието в ЕС

В бързо променящата се глобална среда компаниите са изправени пред различни предизвикателства, включително адаптиране към работата на бъдещето, ускоряване на дигиталната трансформация, намиране и задържане на таланти и забавяне на икономиките. Приемането на политиката на многообразие и приобщаване може да помогне на компаниите да намерят решения на тези предизвикателства, като осигурят допълнителни умения, идеи и гледни точки. Това ще доведе до преки икономически ползи за организацията, ще повиши иновациите и растежа ѝ. Но това не е само успех за компаниите. Чрез насърчаване на многообразието и приобщаването служителите усещат по-силна принадлежност и ангажираност, което се отразява положително на тяхната креативност и иновативност.

Включете се на уебинара “Embracing inclusive workplaces – win for all” организиран от Платформата на Хартите на многообразието в Европейския съюз.

Международни експерти ще се съберат, за да научат повече за последното изследване на McKinsey & Company относно Ethnocultural minorities in Europe: A potential triple win“. Лектори от McKinsey & Company ще представят ценни знания за това как приобщаването на етнически и културни малцинства може да запълни недостига на таланти и да стимулира растежа на компаниите. Ще има и дискусия с компании, в които многообразието и приобщаването са част от организационните ценности.

Ще научим повече за събирането на данни, проучвания за самоопределение; приобщаващо набиране на персонал и други инициативи за приобщаваща работна среда. 

30 май 2024 г., 15:30 ч. - 17:00 ч.

Регистрирайте се тук , за да заявите участие в уебинара. Регистрацията е отворена до 29 май 2024 г.