Новини

Присъединете се към Европейския барометър на многообразието

Българската харта на многообразието с радост отправя покана към всички свои членове да се присъединят към иновативната платформа Европейски барометър на многообразието! Този впечатляващ инструмент ще даде възможност на Вашата организация да измери и усъвършенства политиките си за многообразие и приобщаване както на национално, така и на европейско ниво.

Защо да се присъедините към Европейски барометър на многообразието?

Проследяване на напредъка: Платформата позволява систематично да следите прогреса на вашите усилия в областта на многообразието и приобщаването, като предоставя ценни данни и сравнителни показатели.

Обучение и помощ: Членовете ще имат достъп домодули за електронно обучение, предназначени да напътстват стъпка по стъпка разработването на планове за действие в областта на многообразието и приобщаването.

Ресурси: С развитието на платформата членовете ще получат достъп до множество ресурси от цяла Европа, предлагащи най-добри практики и иновативни стратегии за подобряване на вашите инициативи.

Иновация в Европейската общност на Хартите на многообразие

Европейският барометър на многообразието е първата обсерватория на многообразието, която обединява членовете на всички Харти на многообразие в Европейския съюз. Чрез общ въпросник членовете могат да сравняват напредъка си с колегите си от цяла Европа, като получават вдъхновение, знания и мотивация да продължат напред по пътя си към многообразието.

Участието в Европейския барометър на многообразието изисква попълване на задължителен въпросник на всеки три години. Това спомага за поддържането на подробен и актуален обзор на усилията в областта на многообразието на целия континент.

Повечето от членовете на Хартата за многообразието в България вече видяха своите резултати. Ако все още не сте попълнили въпросника на Европейския барометър на многообразието, призоваваме ви да го направите до крайния срок - 30 юни 2024 г. Не пропускайте тази възможност да допринесете и да се възползвате от колективните европейски усилия за по-голямо многообразие и приобщаване!

За повече информация и за да се включите, моля следвайте инструцкиите в поканата, която сте получили по имейл или се свържете с нас на diverse@online.bg.