Новини

Искате да подобрите многообразието и включването? Инвестирайте в дистанционна работа

  • от

Доказаните ползи от многообразието на работната сила са ясни: многообразните организации са по-иновативни, вземат по-добри решения и превъзхождат конкурентите си. През последните няколко години компаниите по целия свят въведоха или засилиха политиките, предназначени да подобрят многообразието в тях.

Въпреки това много предприятия се сблъскват и с логистични пречки при прилагането на своите добре замислени политики, включително липса на разнообразие в даден географски район или в резерв от таланти. Вярвам, че един важен отговор на много от тези предизвикателства е нещо, което през последните няколко години промени очакванията ни за работното място: работата от разстояние.

Виждал съм от първа ръка как дистанционната работа позволява на моята компания да намери по-разнообразни кандидати. Преди пандемията на COVID-19, когато по-голямата част от работната ни сила беше в офиси, моята компания можеше да наема служители само в три държави. Сега, благодарение на приемането на дистанционната работа, имаме служители в 16 държави.

Прочетете повече на: уебсайта на Forbes (EN)