Членство

Идеята за многообразие отразява възприемането и разбирането на всички видове разлики, които имаме помежду си. Вярваме, че всеки има своята собствена индивидуалност, за която расовата и етническата принадлежност, полът, възрастта, сексуалната ориентация и религията могат да бъдат единствено носители на стойност.

Българската Харта за многообразието изразява споделената убеденост на подписалите я страни, че многообразието е не само ключов фактор за креативността, иновацията, растежа и продуктивността, но и персонален стимул за служителите да усъвършенстват знанията, компетенциите, талантите и уменията си.

За да се присъедините към нас, посетете тази страница след официалното влизане в сила на Хартата, за да се информирате за процедурата по кандидатстване. Междувременно, приканваме Ви да разгледате другите секции на уебсайта ни и да научите повече относно многообразието, равнопоставеността и недискриминацията.

За да научите повече за нашата работа, моля посетете нашата Facebook страница или се абонирайте за нашия бюлетин, за да следите последните развития в нашата работа.

Искам да науча повече!

Понятието „многообразие“ се свързва с многото различни типове хора, съставляващи една компания. Всеки от тях има своите индивидуални и специфични особености, но в същото време споделя и общи аспекти с останалите. В по-общ план, идеята за многообразие препраща към толерантността и уважението, които дадена компания демонстрира към характерните черти на всеки индивидуален служител.

В сферата на заетостта, политиките за многообразие са устроени като огледален образ на националната популация в работния колектив на компанията и като способ, чрез който да се отчете ползата от специфичните характеристики и потенциал на всеки служител.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

Бъдете информирани и активни.

Последвайте ни във Facebook за последните развития в нашата дейност

Този уеб сайт е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ (2014‑2020) на Европейския съюз.

Съдържанието на уеб страницата представя гледната точка на неговите автори, които единствени носят отговорност за него. Европейската комисия не отговаря за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в него информация.