Новини

Нов инструмент за управление на многообразието за нуждите на всяка компания

  • от

Мрежата за корпоративна отговорност FIBS публикува нов инструмент за самооценка на многообразието и приобщаването, предназначен за компании и други организации. Инструментът е безплатен и Ви помага да определите областите, включени в дейностите за многообразие, да оцените текущото ниво на вашата организация по отношение на различните мерки и да намерите областите и целите за развитие, които са от съществено значение за Вашата собствена дейност. Инструментът е подходящ както за начинаещи и развиващи уменията си в сферата на многообразието, така и за тези, които са достигнали напреднало ниво.

Финландската работна сила винаги е била разнообразна, а в бъдеще тя ще се състои все повече от експерти с различни видове опит. Освен от законодателството, многообразието и приобщаването (D&I) се стимулират от фактори като нарастващия недостиг на работна ръка, засилващата се конкуренция и очакванията както на персонала, така и на клиентите за равенство и по-добро обслужване. Инвеститорите също така обръщат все по-голямо внимание на дейностите на дружествата в областта на многообразието.

Прочетете повече на: Платформата на ЕС на Хартите за многообразието (EN)