Новини

Докладите NICE на фокус: Интервю на БНР с българската Харта на многообразието

На 25 октомври, българската Харта на многообразието представи двата нови доклада "От думи към действия: Насърчаване на приобщаваща комуникация на работното място"и „Приобщаваща комуникация на работното място: България 2023 г.“ , в интервю пред Радио София в Българското Национална Радио (БНР).

Мария Стоянова, автор на докладите, разказа за целите на програмата NICE и подчерта някои от основните изводи от шестмесечното проучване, което е в основата на националния и сравнителния доклад. Тя подчерта, че въпросът за неутралната и приобщаваща комуникация в професионална среда все още е непознат и объркващ за много хора. Освен това, според проучването липсват конкретни законови разпоредби или политики на национално ниво във всички от изследваните държави - България, Гърция, Кипър, Румъния и Литва. Въпреки това съществуващото законодателство за равенство между половете и недискриминация на работното място осигурява достатъчна основа за приемане на специални мерки, насърчаващи практиките на приобщаваща комуникация. Стоянова също така посочи, че бизнесът и гражданското общество са основните двигатели на подобни инициативи в България и другите страни, включени в проучването.

Можете да чуете цялото интервю тук.

Снимка: Радио София