Новини

Възможности и рискове от AI за DEI на работното място

Изкуственият интелект (AI) има потенциала да революционизира почти всяка индустрия. Една област, в която изкуственият интелект може или да подкрепи, или да подкопае напредъка, е инициативите за корпоративно разнообразие, равнопоставеност и приобщаване (DEI). ESG News разглеждат какви възможности и рискове има изкуствения интелект за DEI на работното място.

AI може да се използва за подобрения в процесите на наемане и управление на ефективността, откриване на пристрастия в съдържанието и идентифициране на модели на дискриминация. Потенциалните отрицателни ефекти също не бива да бъдат пренебрегвани. Въпреки че AI може да помогне за насърчаването на DEI, съществуват рискове, ако не е правилно проектиран и внедрен. AI има потенциала да увековечи съществуващите пристрастия и е зависим от качеството на данните, върху които се обучава.

Прочетете повече по темата в тази статия..