Новини

Истинското равенство означава приобщаване на всички организационни равнища

  • от

Истинското равенство означава приобщаване на всички организационни равнища

2 октомври 2019 г.

Многообразието и приобщаването се превърнаха в нова бизнес етика, която вече има и собствен професионален жаргон, като например съкращението МиП. Макар да е похвално всяка организация да се стреми към тази цел, тя не е идентична с крайната цел, която всички би трябвало да преследваме, а именно равенството. Затова, нека я наречем МРиП
Това разграничение е съществено. В рамките на МиП една организация се стреми към по-пълно обхващане на служители от различна раса, етнос, пол, сексуална ориентация и възраст. При МРиП многообразие има във всички отдели и екипи на компанията, вкл. ръководния екип, който в редица случаи се състои от бели мъже дори в компании с достатъчна степен на многообразие на всички останали равнища.
За успеха на една посветена на МРиП програма е нужна реална работа, не просто поемане на ангажимент. Нужно е да се разработват и прилагат доказано работещи решения. При наемането и повишението на служители трябва да се ръководим от точна и последователна система от показатели. Трябва активно да се стремим да привличаме нови служители от всякакъв род. Трябва и да подкрепяме програми за многообразие, равенство и приобщаване, както в обществото, така и на пазара на труда.

Прочетете повече: на уебсайта qz.com (EN)