Новини

Защо и как многообразието работи за бизнеса

  • от

Защо и как многообразието работи за бизнеса

14 Юни 2018

Служителите в многообразните екипи и отворените към различията фирми са по-успешни, по-продуктивни и по-лоялни

Компаниите, в които работят разнообразни екипи, регистрират 45% по-висок пазарен дял и близо 57% по-добро сътрудничество между колегите. Около 70% е по-вероятно тези компании да постигнат успех при навлизането на нови пазари и с 19% се увеличава способността им да задържат наличните си таланти.

Това са някои от изводите, върху които Димитрина Василева, ръководител "Многообразие и приобщаване" за Централна и Югоизточна Европа в "EY България", акцентира по време на форума "Многообразието работи", организиран съвместно от Фондация "Институт Отворено общество – София" чрез програма "Мост към бизнеса", Фондация GLAS с бизнес платформата Work It Out, Български фонд за жените, Фондация "Заслушай се" и Фондация "Сошъл Фючър" с платформата JAMBA.

Срещата беше първа от поредица събития, в които неправителствени организации и представители на бизнеса си подават ръка, за да се информират и да споделят ноу-хау по отношение на ефективните методи, инструменти и стратегии за създаване на по-отворена, толерантна и приобщаваща фирмена култура и работна среда за всички видове служители, независимо от сексуалната им ориентация, етнически произход, полова принадлежност и физически способности.

Прочетете повече: На сайта karieri.bg