Новини

Искаш разнообразие? Три съвета за създаване на по-многообразно и по-приобщаващо работно място

  • от

Не е тайна, че отделите за човешки ресурси са от решаващо значение за благосъстоянието на една организация и хората в нея.
Dr. Florida Starks has been in the world of HR for more than 20 years…

Да върнем жените в работната сила

  • от

“Being a woman in tech is hard”, “How can women survive in a male-dominated sector?”… Even today, we encounter similar misogynistic points of view in a world that is taking a quantum leap with technologies.

Как да преминем успешно от осъзнаване към действия при многообразието и приобщаването на работното място

  • от

Натали Лихтигфелд, бяла жена с еврейски произход от Южна Африка, е била изложена на различни култури, хора и религии през целия си живот.

Призив за по-добро многообразие на работното място

  • от

Половото многообразие в опаковъчната промишленост, както и нуждата от овластяване в тази сфера, бяха в сърцето на дискусиите по време на Форума за жени в опаковъчната промишленост през 2021 год.

Стартъпите не бива да игнорират приобщаващите местоимения

  • от

Живеем в златния век на себеизразяването, дължащ се на дигиталните технологии. Защо тогава много тек компании продължават да предоставят на потребителите (и служителите) си толкова малко опции за изразяване на половата им идентичност?