Новини

Значимостта на многообразието на работното място

  • от

Значимостта на многообразието на работното място

25ти октомври 2018 

Подборът от многообразна група кандидати може да бъде предимство за компанията, както и за нейните служители, твърдят научни изследвания.

Колкото по-многообразен е управленският състав на компанията, толкова по-добре, разкрива проучване на McKinsey. Изследвайки продуктивността на 180 публично търгувани дружества във Франция, Германия, Обединеното Кралство и Съединените Американски Щати в периода от 2008 до 2010 год., анализаторите откриват, че компании с повече жени и чуждестранни граждани в ръководните екипи показват по-добра продуктивност в сравнение с по-хомогенни управителни съвети.

По-добра продуктивност

Колкото по-многообразен е управленският състав на компанията, толкова по-добре, разкрива проучване на McKinsey. Изследвайки продуктивността на 180 публично търгувани дружества във Франция, Германия, Обединеното Кралство и Съединените Американски Щати в периода от 2008 до 2010 год., анализаторите откриват, че компании с повече жени и чуждестранни граждани в ръководните екипи показват по-добра продуктивност в сравнение с по-хомогенни управителни съвети.

За компаниите, класирани в най-горния квартил на многообразните управителни съвети, възвращаемостта на собствения капитал е със средно 53% по-висока отколкото при тези от най-долния квартил. Аналогично, границите на печалбите преди лихви и данъци са с 14% по-високи при компании с многообразни служители.

Прочетете повече: на сайта entrepreneur.com (EN)