Новини

Проведе се втората Лаборатория за приобщаваща комуникация

На 12 януари, Хартата на многообразието проведе втората част от поредицата лаборатории за „Неутрална и приобщаваща комуникация на работното място“. Събитието събра представители на бизнеса и на гражданския сектор – членове на Хартата и съмишленици.

В събитието се включиха експерти в областта на управление на многообразието, равнопоставеността и приобщаването (Diversity, Equity and Inclusion, DEI), човешките ресурси и комуникациите от частния сектор и представители на неправителствени организации с богат опит в работата с различни уязвими групи.

Хартата на многообразието отправя благодарности към IBM България– една от компаниите, подписали Хартата на многообразието, и която беше домакин на събитието.

Лабораторията се организира като част от проекта NICE (Neutral and Inclusive Communication in Corporate Environments или „Неутрална и приобщаваща комуникация в корпоративна среда“), която цели да стимулира дискусия и предложи комуникационни техники, приложими на работното място, които да допринесат за по-добро управление на многообразието и приобщаването.

Откриване и презентации

Левон Хампарцумян,(Председателят на Бъгларски форум на бизнес лидерите),откри събитието заедно с Георги, IBM България генерален мениджър на IBM България, и Пламен Стайков, глобален директор, IBM MVS които споделиха своята мотивация и ангажимент към отстояване на ценностите на многообразието и приобщаването.

Камелия Славейкова, председател на Борда на директорите на Shell България, член на УС на БФБЛ и един от инициаторите на българската Харта, отново беше модератор на дискусията.

В първата, презентационна част, Мария Стоянова, анализатор в Център за изследване на демокрацията (ЦИД)и проектен мениджър на Хартата на многообразието в България, запозна накратко присъстващите с програмата NICE . Тя обединява усилията на Хартите на многообразието в България, Кипър, Гърция, Литва и Румъния за създаването на нови и иновативни програми за обучение и изграждане на капацитет в областта на приобщаващата комуникация. Проектът е съфинансиран от програмата „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) на Европейския съюз. В резултат на предходните три дискусии – две национални (тук и тук) и една на международно ниво (тук), екипът вече разполага с ключови параметри за обучителните материали, които ще бъдат изготвени. За повечеиинформация, вижте нейната презентация.

В първата част на срещата се включиха и представители на компании и граждански организации , за да споделят своя опит с прилаганите на практика от тях приобщаващи политики.

Бойка Дочева, ръководител „Човешки ресурси“ в IBM България и Виолета Караначева-Цветанова, ръководител „Многообразие и приобщаване, академична програма и обучения“ в компанията, представиха стратегията за DEI на глобално ниво, добрите практики на местно ниво и подчертаха множеството ресурси за обучение, някои от които са със свободен достъп.

Йоана Колева съосновател на Jamba – Career for All и управляващ председател на фондация Social Future, представи организацията, чиято мисия е да изгражда мост между талантите с различни възможности и корпоративния свят, както и добрите резултати, постигнати през последните седем години (презентация). От Jamba предоставиха и кетъринга за събитието.

Дорина Митова, директор „Човешки ресурси“ в Hilton София, представи стъпките, предприети от компанията за дългосрочнто наемане на хора със синдром на Даун и позитивния ефект на тази инициатива върху екипа.

Славяна Любомирова , специалист „Подбор, обучение и развитие“ в Inditex България, запозна участниците с процеса на подбор на хора с увреден слух и подчерта ангажимента на компанията да увеличи техния брой сред служителите си.

Работни групи

През втората част от Лабораторията учаатниците формираха работни групи, в които дискутираха казуси по четири теми: комуникация, съобразена с пола, баланс между поколенията, интегриране на хора с различни способности и на хора от с различен расов или етнически произход. Участниците активно дискутираха и споделиха помежду си своите познания, опит, предизвикателства и добри практики. Изводите, насоките и препоръките им ще подпомогнат разработването на практически материали за обучение по приобщаваща комуникация в петте страни по проекта. Те ще бъдат пилотирани на следващ етап сред желаещите компании и организации, подписали българската Харта на многообразието, а след това и предоставени про боно на всички нейни членове.

Събитието завърши с нетъуркинг , а накрая участниците от IBM, Lidl, VIVACOM, Shell, HPE, Интерланг, Креативно и обучително студио „АРТИЕД“, Екофарм, M3 Communications Group, Фондация „Светът на Мария“, Тръст за социална алтернатива получиха сертификати за принос към програмата NICE.

Екипът на Хартата на многообразието искрено благодари на всички участници!